O rozstaniach, zdradach i motywacji do bycia w związku